Coupe Invest

Dozvedieť sa viac O nás

Aktivity

PREVÁDZKOVANIE ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ÚTVAROV

KONTROLA NÁSTENNÝCH HYDRANTOV A HADICOVÝCH NAVIJAKOV

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

KONTROLA O OPRAVA HASIACICH PRÍSTROJOV

AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE

PRENÁJOM AUTOMOBILOVEJ VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY

O nás

Spoločnosť COUPE INVEST, s.r.o., Dúbravská 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, IČO : 47 220 201, pôsobí na trhu od roku 2013.

Spoločnosť COUPE INVEST, s.r.o., je Vám pripravená poskytnúť kompletné poradenstvo týkajúce sa ochrany pred požiarmi. Od bežných služieb technika požiarnej ochrany, kontroly hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov až po komplexné poradenstvo pri vypracovávaní projektovej dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo zabezpečenie Vášho podniku jednotkou závodného hasičského útvaru

Prevádzkujeme ZHÚ ZAHAS v bývalom areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, kde poskytujeme služby v oblasti požiarnej ochrany pre viac ako 24 spoločností.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo riešenia závažných priemyselných havárií.. Tím tvoria skúsení odborníci, ktorí sa dlhoročne zaoberajú danou problematikou. Samozrejmosťou sú odborné osvedčenia a certifikáty pre výkon špecifických činností.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.